licytujkase.pl rebranding

04.06.2015

licytukase.pl rebranding

Pierwsza wersja logo powstała w 2011 roku i miała symbolizować główne cechy nowego serwisu “All-pay”:

W 2013 roku, odświeżając stronę internetową, uświadomiłem sobie jego główne słabości:

Zainspirowany pixelartem stworzyłem bardziej syntetyczny projekt. Zachowałem pierwotną symbolikę, a dodatkowo:


The first version of logo was created in 2011 and supposed to symbolize main features of new “All-pay” website:

I realized its major weaknesses in 2013 during website renovation:

Inspired by pixelart I developed more synthetic design. In addition to keeping the original symbolism: