Hotel MONTIS

20.02.2016

Hotel Montis mobile website preview

W styczniu 2016 zaprojektowałem i zakodowałem m.hotelmontis.pl - mobilną wersję strony internetowej dla poniatowskiego hotelu MONTIS.

Użyte techniki: HTML5, Sass, JavaScript, PHP.


In January 2016 I designed and coded m.hotelmontis.pl - a mobile website for MONTIS hotel in Poniatowa.

Techniques used: HTML5, Sass, JavaScript, PHP.