Konferencja Negocjator

07.06.2015

Konferencja Negocjator logo

Na początku 2014 roku stworzyłem logo dla Konferencji Negocjator - corocznego wydarzenia organizowanego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, poruszającego tematykę negocjacji.

Wraz z projektem uruchomiłem stronę internetową. Logo jest używane w internecie, dekoracjach i materiałach drukowanych.

Konferencja Negocjator logo sketches


At the beginning of 2014 I created logo for Negotiator Conference - a yearly event organized at Warsaw School of Economics, bringing up matters of negotiations.

Together with the design I set up a website. The logo is being used on the internet, decorations and print.