Konferencja Negocjator

Na początku 2014 roku stworzyłem logo dla Konferencji Negocjator – corocznego wydarzenia organizowanego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, poruszającego tematykę negocjacji.

  • Znak opowiada prostą historię: tam, gdzie spotykają się przeciwstawne interesy, za sprawą negocjacji powstaje “złoto”;
  • użyty font to Nilland.

Wraz z projektem uruchomiłem stronę internetową. Logo jest używane w internecie, dekoracjach i materiałach drukowanych.


At the beginning of 2014 I created logo for Negotiator Conference – a yearly event organized at Warsaw School of Economics, bringing up matters of negotiations.

  • The sign tells a simple story: at the point where opposite interests meet, “the gold” arises, thanks to negotiation;
  • used font is Nilland.

Together with the design I set up a website. The logo is being used on the internet, decorations and print.