Hotel MONTIS

W styczniu 2016 zaprojektowałem i zakodowałem m.hotelmontis.pl – mobilną wersję strony internetowej dla poniatowskiego hotelu MONTIS.

  • Priorytetem była szybkość ładowania – strona osiąga wynik około 99/100 w narzędziu PageSpeed Insights;
  • największym wyzwaniem była integracja z istniejącym, autorskim systemem zarządzania treścią (CMS);
  • za poprawne przekierowanie użytkowników odpowiada Detect Mobile Browsers.

Użyte techniki: HTML5, Sass, JavaScript, PHP.


In January 2016 I designed and coded m.hotelmontis.pl – a mobile website for MONTIS hotel in Poniatowa.

  • The priority was loading speed – the website gets a score of about 99/100 in PageSpeed Insights tool;
  • the biggest challenge was to integrate with existing, custom-made CMS;
  • users are redirected properly by Detect Mobile Browsers.

Techniques used: HTML5, Sass, JavaScript, PHP.