Hotel MONTIS

W styczniu 2016 zaprojektowałem i zakodowałem m.hotelmontis.pl – mobilną wersję strony internetowej dla poniatowskiego hotelu MONTIS.

 • Priorytetem była szybkość ładowania – strona osiąga wynik około 99/100 w narzędziu PageSpeed Insights;
 • największym wyzwaniem była integracja z istniejącym, autorskim systemem zarządzania treścią (CMS);
 • za poprawne przekierowanie użytkowników odpowiada Detect Mobile Browsers.

Użyte techniki: HTML5, Sass, JavaScript, PHP.


In January 2016 I designed and coded m.hotelmontis.pl – a mobile website for MONTIS hotel in Poniatowa.

 • The priority was loading speed – the website gets a score of about 99/100 in PageSpeed Insights tool;
 • the biggest challenge was to integrate with existing, custom-made CMS;
 • users are redirected properly by Detect Mobile Browsers.

Techniques used: HTML5, Sass, JavaScript, PHP.

Na swoim

W grudniu 2015 zaprojektowałem i zakodowałem stronę naswoim.lublin.pl, będącą prezentacją nowej inwestycji mieszkaniowej w Lublinie.

 • Cała treść jest zawarta na pojedynczej stronie, dzięki czemu użytkownik ma bezpośredni dostęp do wszystkich informacji;
 • największym wyzwaniem było stworzenie łatwej, graficznej nawigacji po piętrach i lokalach w nieruchomości;
 • w tym projekcie po raz pierwszy użyłem Foundation oraz KnockoutJS.

Użyte techniki: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP.


In December 2015 I designed and coded naswoim.lublin.pl website, which is a presentation of new residential project in Lublin.

 • All the content is visible on single page to give the user a direct access to all information;
 • the biggest challenge was to create easy, visual navigation through floors and apartments of the building;
 • in this project I used Foundation and KnockoutJS for the first time.

Techniques used: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP.

Cinema Citizen

Cinema Citizen (cctzn.leibrug.pl) to aplikacja internetowa służąca do planowania maratonów filmowych, obsługująca 65 kin sieci Cinema City oraz Multikino.

Użyte techniki: HTML5, CSS3, jQuery Mobile, PHP.


Cinema Citizen (cctzn.leibrug.pl) is a web application for planning movie marathons, supporting 65 cinemas of Cinema City and Multikino chains.

Used techniques: HTML5, CSS3, jQuery Mobile, PHP.

Nosia

W 2014 roku zakodowałem mikro-sklep internetowy nosia.pl. Głównym celem strony jest prezentacja zalet nowego produktu – silikonowego uchwytu do reklamówek – oraz finalizacja sprzedaży.

 • Strona dostosowuje się do małych wyświetlaczy, ale to nie wszystko – w kontekście urządzenia mobilnego wyświetlam na głównym ekranie numer telefonu jako dodatkowy (naturalny!) kanał kontaktu;
 • zintegrowany system płatności Transferuj.pl;
 • przy okazji prac nad szablonem poprawiłem open source’owy skrypt galerii.

Użyte techniki: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, Bootstrap, RWD.


In 2014 I coded micro e-shop nosia.pl. The main objective for the website is to demonstrate advantages of the new product – silicone shopping bag handle – and to finalize sale.

 • Template adapts to small screens, but that’s not everything – in the context of mobile device a phone number is displayed above the fold as an additional (native!) way to contact;
 • integrated Transferuj.pl payment solution;
 • during development I committed a fix to open source gallery script.

Techniques used: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, Bootstrap, RWD.