Konferencja Negocjator

Na początku 2014 roku stworzyłem logo dla Konferencji Negocjator – corocznego wydarzenia organizowanego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, poruszającego tematykę negocjacji.

 • Znak opowiada prostą historię: tam, gdzie spotykają się przeciwstawne interesy, za sprawą negocjacji powstaje “złoto”;
 • użyty font to Nilland.

Wraz z projektem uruchomiłem stronę internetową. Logo jest używane w internecie, dekoracjach i materiałach drukowanych.


At the beginning of 2014 I created logo for Negotiator Conference – a yearly event organized at Warsaw School of Economics, bringing up matters of negotiations.

 • The sign tells a simple story: at the point where opposite interests meet, “the gold” arises, thanks to negotiation;
 • used font is Nilland.

Together with the design I set up a website. The logo is being used on the internet, decorations and print.

licytujkase.pl rebranding

Pierwsza wersja logo powstała w 2011 roku i miała symbolizować główne cechy nowego serwisu “All-pay”:

 • aukcje (młoteczek);
 • cyfrowość (dłoń stylizowana na kursor);
 • pieniądze (pogrubienie w napisie).

W 2013 roku, odświeżając stronę internetową, uświadomiłem sobie jego główne słabości:

 • zbyt szczegółowy rysunek i gradienty niekorzystnie wpływały na czytelność;
 • użyty font niezbyt dobrze pasował do znaku.

Zainspirowany pixelartem stworzyłem bardziej syntetyczny projekt. Zachowałem pierwotną symbolikę, a dodatkowo:

 • logo stało się logotypem – symbol młoteczka związał się z napisem, imitując obecność wielkiej litery “L”;
 • uproszczona forma nie sprawiała problemów przy skalowaniu.

The first version of logo was created in 2011 and supposed to symbolize main features of new “All-pay” website:

 • auctions (gavel);
 • digitality (cursor-like hand);
 • money (boldface in the title).

I realized its major weaknesses in 2013 during website renovation:

 • too detailed drawing and gradients impaired legibility;
 • used font didn’t really work well with the sign.

Inspired by pixelart I developed more synthetic design. In addition to keeping the original symbolism:

 • a logo became logotype – the gavel symbol linked together with lettering, imitating presence of capital “L”;
 • simplified form didn’t cause problems with resizing.

Zajepasztet T-shirt

Spróbowałem zarobić na sukcesie filmiku “Zajepasztet” (2009) tworząc limitowaną serię koszulek z nadrukiem, jednak zbyt późno. Grafika przedstawia puszkę kultowego pasztetu. Od 2015 roku wznowiłem sprzedaż projektu, a w mojej szafie wciąż zalegają pozostałości po nieudanej inwestycji sprzed czasów “druku na żądanie”…


I tried to monetize successful “Zajepasztet” video (2009) by offering a limited series of printed T-shirts. Too late. The design presents a can of cult pate. In 2015 I renewed the sale, and my wardrobe still contains remains of failed investment of pre-print-on-demand age.