Hotel MONTIS

W styczniu 2016 zaprojektowałem i zakodowałem m.hotelmontis.pl – mobilną wersję strony internetowej dla poniatowskiego hotelu MONTIS.

 • Priorytetem była szybkość ładowania – strona osiąga wynik około 99/100 w narzędziu PageSpeed Insights;
 • największym wyzwaniem była integracja z istniejącym, autorskim systemem zarządzania treścią (CMS);
 • za poprawne przekierowanie użytkowników odpowiada Detect Mobile Browsers.

Użyte techniki: HTML5, Sass, JavaScript, PHP.


In January 2016 I designed and coded m.hotelmontis.pl – a mobile website for MONTIS hotel in Poniatowa.

 • The priority was loading speed – the website gets a score of about 99/100 in PageSpeed Insights tool;
 • the biggest challenge was to integrate with existing, custom-made CMS;
 • users are redirected properly by Detect Mobile Browsers.

Techniques used: HTML5, Sass, JavaScript, PHP.

Na swoim

W grudniu 2015 zaprojektowałem i zakodowałem stronę naswoim.lublin.pl, będącą prezentacją nowej inwestycji mieszkaniowej w Lublinie.

 • Cała treść jest zawarta na pojedynczej stronie, dzięki czemu użytkownik ma bezpośredni dostęp do wszystkich informacji;
 • największym wyzwaniem było stworzenie łatwej, graficznej nawigacji po piętrach i lokalach w nieruchomości;
 • w tym projekcie po raz pierwszy użyłem Foundation oraz KnockoutJS.

Użyte techniki: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP.


In December 2015 I designed and coded naswoim.lublin.pl website, which is a presentation of new residential project in Lublin.

 • All the content is visible on single page to give the user a direct access to all information;
 • the biggest challenge was to create easy, visual navigation through floors and apartments of the building;
 • in this project I used Foundation and KnockoutJS for the first time.

Techniques used: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP.

Cinema Citizen

Cinema Citizen (cctzn.leibrug.pl) to aplikacja internetowa służąca do planowania maratonów filmowych, obsługująca 65 kin sieci Cinema City oraz Multikino.

Użyte techniki: HTML5, CSS3, jQuery Mobile, PHP.


Cinema Citizen (cctzn.leibrug.pl) is a web application for planning movie marathons, supporting 65 cinemas of Cinema City and Multikino chains.

Used techniques: HTML5, CSS3, jQuery Mobile, PHP.

Konferencja Negocjator

Na początku 2014 roku stworzyłem logo dla Konferencji Negocjator – corocznego wydarzenia organizowanego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, poruszającego tematykę negocjacji.

 • Znak opowiada prostą historię: tam, gdzie spotykają się przeciwstawne interesy, za sprawą negocjacji powstaje “złoto”;
 • użyty font to Nilland.

Wraz z projektem uruchomiłem stronę internetową. Logo jest używane w internecie, dekoracjach i materiałach drukowanych.


At the beginning of 2014 I created logo for Negotiator Conference – a yearly event organized at Warsaw School of Economics, bringing up matters of negotiations.

 • The sign tells a simple story: at the point where opposite interests meet, “the gold” arises, thanks to negotiation;
 • used font is Nilland.

Together with the design I set up a website. The logo is being used on the internet, decorations and print.

Nosia

W 2014 roku zakodowałem mikro-sklep internetowy nosia.pl. Głównym celem strony jest prezentacja zalet nowego produktu – silikonowego uchwytu do reklamówek – oraz finalizacja sprzedaży.

 • Strona dostosowuje się do małych wyświetlaczy, ale to nie wszystko – w kontekście urządzenia mobilnego wyświetlam na głównym ekranie numer telefonu jako dodatkowy (naturalny!) kanał kontaktu;
 • zintegrowany system płatności Transferuj.pl;
 • przy okazji prac nad szablonem poprawiłem open source’owy skrypt galerii.

Użyte techniki: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, Bootstrap, RWD.


In 2014 I coded micro e-shop nosia.pl. The main objective for the website is to demonstrate advantages of the new product – silicone shopping bag handle – and to finalize sale.

 • Template adapts to small screens, but that’s not everything – in the context of mobile device a phone number is displayed above the fold as an additional (native!) way to contact;
 • integrated Transferuj.pl payment solution;
 • during development I committed a fix to open source gallery script.

Techniques used: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, Bootstrap, RWD.

licytujkase.pl rebranding

Pierwsza wersja logo powstała w 2011 roku i miała symbolizować główne cechy nowego serwisu “All-pay”:

 • aukcje (młoteczek);
 • cyfrowość (dłoń stylizowana na kursor);
 • pieniądze (pogrubienie w napisie).

W 2013 roku, odświeżając stronę internetową, uświadomiłem sobie jego główne słabości:

 • zbyt szczegółowy rysunek i gradienty niekorzystnie wpływały na czytelność;
 • użyty font niezbyt dobrze pasował do znaku.

Zainspirowany pixelartem stworzyłem bardziej syntetyczny projekt. Zachowałem pierwotną symbolikę, a dodatkowo:

 • logo stało się logotypem – symbol młoteczka związał się z napisem, imitując obecność wielkiej litery “L”;
 • uproszczona forma nie sprawiała problemów przy skalowaniu.

The first version of logo was created in 2011 and supposed to symbolize main features of new “All-pay” website:

 • auctions (gavel);
 • digitality (cursor-like hand);
 • money (boldface in the title).

I realized its major weaknesses in 2013 during website renovation:

 • too detailed drawing and gradients impaired legibility;
 • used font didn’t really work well with the sign.

Inspired by pixelart I developed more synthetic design. In addition to keeping the original symbolism:

 • a logo became logotype – the gavel symbol linked together with lettering, imitating presence of capital “L”;
 • simplified form didn’t cause problems with resizing.

Zajepasztet T-shirt

Spróbowałem zarobić na sukcesie filmiku “Zajepasztet” (2009) tworząc limitowaną serię koszulek z nadrukiem, jednak zbyt późno. Grafika przedstawia puszkę kultowego pasztetu. Od 2015 roku wznowiłem sprzedaż projektu, a w mojej szafie wciąż zalegają pozostałości po nieudanej inwestycji sprzed czasów “druku na żądanie”…


I tried to monetize successful “Zajepasztet” video (2009) by offering a limited series of printed T-shirts. Too late. The design presents a can of cult pate. In 2015 I renewed the sale, and my wardrobe still contains remains of failed investment of pre-print-on-demand age.

Trip

“Trip” (2010) to wideo łączące ujęcia z kamery z animacją. Ideą produkcji było stworzenie dynamicznego, mrocznego klimatu, umożliwiającego wiele interpretacji. Film zdobył II miejsce w konkursie “Sztuka w kropki” organizowanym przez firmę Termo Organika.


“Trip” (2010) combines live action footage with animation. The idea behind the video was to create dynamic, yet gloomy atmosphere allowing multiple interpretations. The film was awarded II place in “Dotted art” contest sponsored by Termo Organika company.